КЦПТО

 8211 ТОКАР; 7231 СЛЮСАР З РЕМОНТУ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ


1. Термін навчання:

 • на базі неповної середньої освіти (9 кл) - 3,5 р.


2. Загальна характеристика професії:

Токар

Токар - це професія, що прийшла до нас із глибини століть. Прообраз верстата для оброблення матеріалів з'явився багато тисячоліть тому, а першими матеріалами, з якими зіштовхнулася давня людина, були дерево й камінь. Виникнувши у давнину, ця професія протягом тривалої історії людства відрізнялася від інших однією особливістю — з рук токарів виходили найточніші для свого часу вироби: чи то ролики облогових машин давніх римлян, зубчасті колеса перших годинників, чи найточніші деталі сучасних космічних ракет. Минали століття, вдосконалювались конструкції верстатів, зростала їхня чисельність. Змінювався й характер праці токаря, з'являлися нові верстатні спеціальності. Але, мабуть, ніколи верстати й верстатні професії не розвивалися так бурхливо, як у наш час. Сучасні верстати створюють на основі останніх досягнень науки й техніки. Металорізальний верстат тепер такий складний технічний пристрій, що працювати на ньому й обслуговувати його під силу тільки висококваліфікованим працівникам з доброю загальноосвітньою підготовкою. Змінився зміст праці токаря. Автоматизоване керування верстатами замінює важку фізичну працю.

Токар - робітник, фахівець з токарної справи. Токар - чарівник, який здатний зі шматка металу зробити деталь найхимернішої форми. Він керує складним верстатом, виготовляє деталі для різних машин і приладів. Основний зміст його роботи — обробка металу різанням, тобто послідовне зняття з заготовки шару металу за допомогою ріжучого інструменту. Найчастіше деталі конструюють з циліндричних, конічних, плоских і гвинтових поверхонь. Однак зустрічаються й більш складні — сферичні, параболічні та ін. їх у технології визначають одним терміном — фасонні. Таким чином, деталь — це, перш за все, певний набір елементарних поверхонь.

Сьогодні найбільш затребуваний токар – універсал, який виготовляє на універсально – гвинторізному верстаті різні деталі з металів, сплавів, пластмас. Продукцією токаря є ріжучі інструменти, вали, осі, втулки, ходові гвинти і тому подібне. Робота токаря розпочинається з читання креслення, уявлення процесу оброблення деталі, проведення розрахунків, підбирання оснащення та інструменту, вибирання режимів різання.

Для успішної роботи токарю необхідно знати геометрію, правила термообробки, систему допусків і посадок, будову, принцип дії і технологічні можливості верстатів, робочого обладнання, ріжучого і контрольно – вимірювального інструменту. Вміти читати технологічні карти та креслення. Вміти користуватися довідниковими таблицями і робити розрахунки.

Cлюсар з ремонту колісних транспортних засобів

Боротьба за продовження життя автомобілів, утримання їх у належному технічному стані, безпека роботи водіїв, надійність експлуатації - у всьому цьому велика роль належить слюсарю з ремонту автомобілів — провідної особи в технічній службі автотранспортних підприємств. Щоб автомашина запрацювала, її потрібно зібрати, налагодити, відрегулювати і випробувати, у процесі експлуатації — обслуговувати і ремонтувати. Все це - справа слюсаря. І чим складніша машина, тим вища кваліфікація слюсаря. Це одна з важливих професій, тому що, якими б не були досконалими інструменти, завжди буде потрібна людина 3 "розумними" руками. Внаслідок збільшення з року в рік кількості різноманітних автомобілів, ускладнення виробництва автомобілебудуванню і автосервісу необхідні висококваліфіковані кадри. Тому потреба у спеціалістах з ремонту автомобілів буде постійною і, оволодівши цією професією, можна легко працевлаштуватися в різних автопідприємствах, фірмах автосервісу, автокомбінатах, автопарках, І навіть відкрити свою справу. Професія автослюсаря вважається) престижною.

Значне зростання кількості транспортних засобів потребує нових сучасних форм технічного обслуговування. До таких форм організації праці належить "Шляхова допомога". Сформовані із кваліфікованих автослюсарів екіпажі (можуть бути і недержавні форми власності) на певних ділянках автомагістралей надають допомогу потерпілим при аварії.

У майбутньому професія збережеться, але в ній відбудуться суттєві зміни. Деякі операції зникнуть, ручна праця зведеться до мінімуму і процес у цілому буде автоматизований. За професією автослюсаря в основному працюють чоловіки.

Предметом праці слюсаря з ремонту автомобілів є автомашина, його агрегати, системи, механізми, окремі її прилади, а також їх частини і деталі. Основні операції: розбирання, ремонт, складання, регулювання, комплексне випробування відповідно до технічних умов експлуатації агрегатів і вузлів автомобілів різних марок.

Встановивши причини неполадок, слюсар розбирає несправні агрегати і вузли, замінює окремі деталі, знову проводить їх збирання і закріплює на своїх місцях, змащує частини, ще труться, укладає лінії бортової комунікації. Робота завершується оформленням необхідної здавальної документації. Автослюсар користується цілим арсеналом ручних інструментів, електричних механізмів і пристроїв. Це різноманітні підйомники, гайковерти, діагностичні установки, зварювальний апарат, вимірювальний інструмент.

Предмети праці сучасного автослюсаря складні, а кожна операція щодо їх обслуговування і ремонту важлива і потребує від працівника загальних і спеціальних знань, професійних навичок і сумлінного відношення до своїх обов'язків. Автослюсар може спеціалізуватися з ремонту тільки двигуна чи тільки агрегатів силової і ходової частини автомобіля.

Праця слюсаря вимагає значних фізичних зусиль і напруги. Підвищена небезпека при використанні піднімально-транспортних засобів і різномонтажних механізмів. Автослюсарі працюють в бригаді або індивідуально. Професію автослюсаря можна поєднувати з іншими професіями (наприклад, слюсаря механоскладальних робіт), за цією професією можна працювати в інших галузях народного господарства (зокрема, у машинобудуванні).

Для оволодіння професією слюсаря з ремонту автомобілів необхідні знання з загальноосвітніх предметів: фізики, математики, креслення, трудового навчання тощо.

Робота слюсаря з ремонту автомобілів підійде фізично міцним молодим людям, терплячий, захопленим технічним конструюванням, автомотоспортом, кмітливим, схильним до творчості, винахідливості.

У роботі слюсаря з ремонту автомобілів беруть участь різні види відчуттів, які відображають властивості оточуючого середовища, за винятком смакових. Для виконання професійних обов'язків працівникові необхідні гострота і точність зорового, слухового і додаткового сприйняття, хороша координація рухів пальців і рук, стійка нервова система.

Технічне обслуговування автомобілів частіше розпочинається з прослуховування роботи двигуна. Тому автослюсар повинен володіти так званим технічним слухом. Це означає, що за шумовими особливостями двигуна, агрегату, механізму, які працюють, можна вловити сторонній звук, котрий вказує на ту чи іншу несправність. Професійний слух у досвідчених слюсарів-авторемонтників дозволяє вловити до 3% відхилень частоти обертання колінчатого валу двигуна від норми.

Робота ставить підвищені вимоги до функціонального стану сенсомоторики автослюсаря. Він повинен вміти дозувати на дотик величину зусиль, які докладаються, наприклад, при кріпильних роботах. Розбирання механізмів, робота у незручній позі, при недостатній освітленості деталей вимагають від працівника високої точності і координації рухів.

Без аналітичного мислення праця автослюсаря не буде повноцінною. Неможливо бездумно, механічно демонтувати і монтувати механізми і системи двигуна. Автослюсар повинен володіти хорошим просторовим уявленням.

Від автослюсаря вимагаються високорозвинуте логічне і технічне мислення, висока точність зорової рухової пам'яті. Довготривала пам'ять необхідна, в основному, на етапі виявлення несправностей, а оперативна — в процесі їх усунення. Робота автослюсаря вимагає стійкості уваги і здатності до тривалого зосередження. У професійній діяльності автослюсаря часті випадки, коли доводиться працювати при дефіциті часу. Наприклад, якщо виникає великий наплив автомашин для ремонту, завжди спостерігається підвищена напруженість у роботі ремонтника, підвищується почуття відповідальності. Тому можна сказати, що професія автослюсаря вимагає емоційної стійкості, витривалості, врівноваженості, відповідальності і організованості.

Схильність до конструювання теж не з останніх якостей. Досвідчені автослюсарі постійно шукають і знаходять шляхи удосконалення і полег-шення праці, створюючи різноманітні пристрої і обладнання. Перша умова роботи в сфері технічного обслуговування і ремонту автомобілів — любов до техніки. Друга — терпіння і наполегливість. Слюсарю необхідне почуття відповідальності. Під час огляду автомашини автослюсар зобов'язаний помітити всі несправності і виявити їх причини, а в процесі обслуговування і ремонту — не пропустити жодної непідтягнутої гайки, незмащеної деталі, несправного механізму. Професія автослюсаря розвиває ряд позитивних якостей людини, таких, як спостережливість, майстерність, акуратність, аналітичне і технічне мислення. Сьогодні Україна — могутня автомобільна країна з багатомільйонним парком різноманітних типів вантажних, легкових автомобілів та автобусів. Для того, щоб величезний парк автомобілів був справний та ефективно працював, потрібні працівники, котрі слідкують за станом автомобілів, усувають неполадки. Цим займаються автослюсарі, і потреба в них постійно збільшується. Тому імовірність працевлаштування після навчання висока.


3. Професійні знання та вміння:

Сучасний токар повинен знати:

 • будову, правила підналагодження та перевірки на точність токарних верстатів; правила керування великогабаритними верстатами, які обслуговує разом з токарем більш високої кваліфікації;
 • будову і правила застосування універсальних і спеціальних пристроїв;
 • будову та умови застосування плазмотрона; призначення та правила застосування складного контрольно-вимірювального інструменту і приладів середньої складності;
 • систему допусків і посадок, квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи чистоти оброблення);
 • геометрію і правила заточування різального інструменту, виготовленого з інструментальних сталей та з пластиною із твердих сплавів або керамічною;
 • допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості; основні властивості матеріалів, які обробляє; електротехніку в межах кваліфікації.

Сучасний токар повинен вміти:

 • обробляти на універсальних токарних верстатах деталі за 8-11-м квалітетами (3-4-м класами точності) та складні деталі за 12-14-м квалітетами (5-7-м класами точності);
 • обробляти деталі за 7-10-м квалітетами (2-3-м класами точності) на спеціалізованих верстатах, налагоджених для оброблення визначених деталей або для виконання окремих операцій;
 • виконувати токарну обробку тонкостінних деталей з товщиною стінки до 1 мм та з довжиною до 200 мм;
 • виконувати токарні роботи методом суміщеного плазмово-механічного оброблення під керівництвом токаря більш високої кваліфікації;
 • нарізати зовнішню і внутрішню однозахідну трикутну, прямокутну та трапецеїдальну різьбу різцем;
 • нарізати різьби вихровими головками;
 • керувати токарно-центровими верстатами з висотою центрів 2000 м та вище, з відстанню між центрами 10000 мм і більше;
 • керувати токарно-центровими верстатами з висотою центрів до 800 мм, які мають більше трьох супортів під керівництвом токаря більш високої кваліфікації.

Cлюсар з ремонту колісних транспортних засобів повинен знати:

 • конструкцію і призначення складових одиниць та агрегатів автомобілів середньої складності;
 • правила складання автомобілів, способиі прийоми ремонту деталей, складових одиниць, агрегатів і приладів;
 • основні прийоми розбирання, складання, знімання та встановлення приладів і агрегатів електроустаткування;
 • типові несправності системи електроустаткування, способи їх виявлення та усунення;
 • призначення і основні властивості матеріалів, які застосовуються під час ремонту електроустаткування;
 • відповідальні регулювальні і кріпильні роботи;
 • основні властивості металів;
 • призначення термообробки деталей;
 • будову універсальних спеціальних пристроїв і контрольно-вимірювальних приладів середньої складності;
 • систему допусків і посадок, квалітети та параметри шорсткості;
 • правове регулювання господарських відносин у промисловості, захист господарських прав і інтересів, основи трудового законодавства, адміністративну і дисциплінарну відповідальність;
 • планування підприємницької діяльності, фінансову базу підприємства, інноваційну та комерційну діяльність підприємств (основи маркетингу), фінанси та облік на підприємстві,системи обслуговування бізнесу;
 • використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва, діючі системи управління на основі комп’ютерних технологій відповідно до спеціалізації;
 • особливості будови сучасних автомобілів і автобусів, прийоми технічного обслуговування і ремонту автомобілів, призначення та види діагностичного обладнання, стандартизацію та контроль якості;
 • поняття про допуски та посадки, правила та порядок користування інструментами та приладами для виміру лінійних і кутових величин, оптичних, пневматичних та електричних приладів;
 • розміри на кресленнях, різні схеми відповідно до спеціалізації, користуватися ними;
 • метали і сплави, діелектрики, паливно-мастильні матеріали;
 • основи електростатики, особливості використання в професійній діяльності постійного струму, магнетизму та електромагнетизму, змінного струму, трансформаторів, електричних машин, апаратури управління і захисту, електровимірювальних приладів;
 • правові та організаційні основи охорони праці, основи безпеки праці пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, виробничої санітарії в галузі, проходження медичних оглядів, практичне надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.


4. Вимоги професії до робітника. Завдання та обов’язки.

Високі кваліфікаційні вимоги до професії токаря обумовлюють серйозну підготовку спеціалістів. Як свідчать результати дослідження, далеко не кожна людина в змозі досягти високого ступеня досконалості у даній професії і тривалий час працювати без шкоди для здоров'я. Тому, щоб стати майстром своєї справи, індивідуально-психологічні особливості токаря повинні відповідати вимогам цієї професії. Особливістю професії токар є необхідність постійного контролю за ходом виконання виробничих операцій. Незважаючи на це, верстатнику необхідна точність рухів, збереження їх напрямку без коливань, тремтіння і відхилень.

Точність, чіткість і стійкість рухів особливо важливі при виконанні за допомогою ручної подачі складних операцій, наприклад, таких, як фасонне обточування деталей. В основі цих здібностей лежить високий розвиток зорової і моторної координації, тобто координація "око-рука", координація обох рук, висока чутливість пальців рук. За допомогою зору контролюється весь процес обточування деталей, тому важливо мати бінокулярний зір з добре розвиненим окоміром, що допомагає токарю сприймати форму предмета, оцінювати чистоту деталі, що виточується.

Точність і координація рухів піддаються тренуванню, і залежно від характеру трудової діяльності поступово автоматизуються. Але під час профконсультації молоді треба мати на увазі, що дуже низький рівень розвитку цих якостей істотно впливає на дальше навчання цієї професії.

Необхідність тривалого оперування з об'єктами у вузькому робочому полі (250300 см), висока точність і швидкість вимагають від токаря високого ступеня розвитку зосередженості уваги. Причому концентрація уваги на одному об'єкті (креслення, схеми) змінюється концентрацією уваги на іншому об'єкті (заготовки, інструменти, деталі). Кваліфікований токар постійно спостерігає за показниками ноніуса, прислуховується до шумів верстата (щоб своєчасно усунути несправності), одночасно здійснюючи безпосередню виробничу операцію при значній швидкості різання. Тому, хоч можна констатувати, що основний вид уваги токаря — стійкість зосередження, дані наших досліджень свідчать про те, що переключення і розподіл уваги мусять мати рівень не нижче середнього.

В основному професійна діяльність токаря спирається на оперативну пам'ять. Креслення, заготовки, технологічні карти, показання вимірювальних приладів є активними джерелами інформації, і зберігання її в пам'яті є основою роботи верстатника, на якій ґрунтується виконання різних технологічних операцій. Продуктивність праці робітника цього профілю багато в чому залежить від того, наскільки швидко і точно він запам'ятає хід і послідовність операції, певну конфігурацію виробу, кінцеві і проміжні елементи деталі, яка обробляється у даний момент. Цьому допомагає розвиток оперативної пам'яті у поєднанні з наочно образною.

У токарів практичне мислення виявляється у грамотному читанні креслень, вмінні переводити образ умовного зображення на кресленні в образ уявлення реального предмета. Технологічна карта для досвідченого фахівця є інструкцією, яка дає йому основні відомості про характер завдання і засоби його виконання. Технологічно обміркувати креслення означає не тільки вміти уявити форму і пропорції зображеної на ньому деталі, а й вміти використати дані креслення для розв'язання конкретних виробничих завдань. Успішне розв'язання цих завдань залежить від сформованості у токаря просторових уявлень.

Слюсар з ремонту автомобілів повинен:

• раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

• додержуватись норм технологічного процесу;

• не допускати браку в роботі;

• знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

• використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

• знати інформаційні технології.

Слюсар з ремонту автомобілів:

• виконує роботи з розбирання автомобілів (у тому числі дизельних, газобалонних і спеціальних), а також автобусів;

• ремонтує, складає вантажні автомобілі, окрім спеціальних, газобалонних та дизельних, легкові автомобілі і автобуси з кількістю посадочних місць для пасажирів до 22;

• визначає і усуває несправності у роботі складових одиниць та агрегатів автомобілів;

• ремонтує, складає, регулює та випробовує складові одиниці та агрегати середньої складності із заміною окремих частин і деталей; виконує кріпильні роботи відповідальних різьбових з’єднань при технічному обслуговуванні із заміною зношених деталей;

• розбирає відповідальні складові одиниці та агрегати електроустаткування автомобілів;

• з’єднує та паяє проводи з приладами й агрегатами електроустаткування;

• виконує слюсарну обробку деталей за 11-12 квалітетами із застосуванням універсального обладнання;

• ремонтує і встановлює складні агрегати і складові одиниці під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації.

Специфічні вимоги:

 • Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 16 років.
 • Стать: жіноча, чоловіча.


5. Медичні протипоказання

Праця токаря, як правило, не пов'язана зі значними енерговитратами.

Основні несприятливі фактори у його роботі:

 • шум, який виникає при обробці деталі (хоч сама професія не відноситься до так званих шумових);
 • напруження уваги і зору (у зв'язку з високою швидкістю і точністю обробки);
 • небезпека загального і зорового травматизму, пов'язана з механізмами, які рухаються, і утворенням металевої стружки;
 • наявність охолоджувальної і мастильної рідини, які забруднюють шкіру рук і можуть стати причиною запальних захворювань.

Медичні протипоказання:

 • хронічні захворювання опорно-рухового апарату,
 • варикозне розширення вен,
 • ревматичні захворювання,
 • хронічні екземи,
 • алергічні захворювання,
 • бронхіальна астма,
 • гіпертонічна хвороба,
 • органічні захворювання центральної нервової системи,
 • хронічне захворювання слуху,
 • значне зниження гостроти зору, якщо воно не коригується окулярами.
 • Серйозні захворювання органів дихання, серцево-судинної, гормональної систем та нирок.
 • Пошкодження верхніх та нижніх кінцівок з помірним порушенням рухової та опорно-статичної функцій.
 • Погіршення стану зору та слуху.
 • Хронічні гастрити.
 • Захворювання шкіри.
 • Не можуть бути допущені до навчання та роботи особи, яким характерні:
 • Відсутність спритності рухів.
 • Неуважність.
 • Висока ступінь неврівноваженості.
 • Недостатня точність і обсяг рухової пам'яті.
 • Емоційна нестабільність.


6. Професійне навчання, структура навчання

З кожним роком зростає складність обробки деталі, тому сучасний висококваліфікований верстатник мусить мати глибокі технічні знання, постійно вдосконалювати свою майстерність. Для машинобудівних компаній, що випускають унікальне технологічне устаткування і машини, якість продукції в значній мірі визначається якістю механічної обробки деталей і вузлів. Крім того, вартість окремих деталей у такому устаткуванні може досягати десятків, а іноді сотень тисяч доларів, і помилка робітника, що обробляє таку деталь, може призвести до істотних збитків підприємства. Це обумовлено високою “інтелектуальною” насиченістю продукції, що виробляється, зростанням потреби у збільшенні частки розумової праці порівняно з часткою фізичної праці у процесі виробництва, а також наявними науковими досягненнями вітчизняного машинобудування та ростом попиту на продукцію машинобудівних підприємств України. До того ж в умовах жорсткої конкуренції на ринку унікальної машинобудівної продукції різко зростають вимоги до рівня трудового потенціалу робітників, зайнятих механічною обробкою – верстатників. Сучасне промислове підприємство є центром наукових досліджень, перепідготовки і підвищення кваліфікації  робітників.

Сучасна верстатна  справа розвивається у тісному зв'язку з науковотехнічним прогресом. З кожним роком впроваджуються у виробництво високоякісні різці з нових матеріалів і сплавів, удосконалюється їх конструкція і геометрія. <Створюються нові автоматичні лінії, верстати з числовим і програмним управлінням (ЧПУ). Промислові роботи завершують комплексну автоматизацію, залишаючи людині функцію контролю й оперативного управління виробничим процесом.

Захоплений своєю справою  верстатник ніколи не зупинятиметься на досягнутому рівні продуктивності праці, а постійно шукатиме нові  економічніші і пргресивніші методи праці. А у верстатній справ  завжди є місце винахідливості й творчості.

Робота ставить підвищені вимоги до функціонального стану сенсомоторики автослюсаря. Він повинен вміти дозувати на дотик величину зусиль, які докладаються, наприклад, при кріпильних роботах. Розбирання механізмів, робота у незручній позі, при недостатній освітленості деталей вимагають від працівника високої точності і координації рухів.

Без аналітичного мислення праця автослюсаря не буде повноцінною. Неможливо бездумно, механічно демонтувати і монтувати механізми і системи двигуна. Автослюсар повинен володіти хорошим просторовим уявленням. Від автослюсаря вимагаються високорозвинуте логічне і технічне мислення, висока точність зорової рухової пам'яті.

Довготривала пам'ять необхідна, в основному, на етапі виявлення несправностей, а оперативна – в процесі їх усунення. Робота автослюсаря вимагає стійкості уваги і здатності до тривалого зосередження. У професійній діяльності автослюсаря часті випадки, коли доводиться працювати при дефіциті часу.

Якщо виникає великий наплив автомашин для ремонту, завжди спостерігається підвищена напруженість у роботі ремонтника, підвищується почуття відповідальності. Тому професія автослюсаря вимагає емоційної стійкості, витривалості, врівноваженості, відповідальності і організованості.

Схильність до конструювання теж не з останніх якостей. Досвідчені автослюсарі постійно шукають і знаходять шляхи удосконалення і полегшення праці, створюючи різноманітні пристрої і обладнання.


7. Перелік кабінетів, майстерень для підготовки кваліфікованих  робітників за професією “СЛЮСАР З РЕМОНТУ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ; ТОКАР”

Кабінети

 • Спеціальної технології
 • Електротехніки з основами промислової електроніки
 • Інформаційних технологій
 • Охорони праці
 • Основи галузевої економіки та підприємництва
 • Технічного креслення

Майстерні

 • Токарна
 • Ремонту автомобілів

Лабораторії

 • Будови автомобілів
 • Технічного обслуговування автомобілів


8. Заробіток

Заробіток  токаря – верстатника залежить від обсягів виконуваних робіт, кваліфікаційного розряду, форми власності та спеціалізації підприємства (організації, установи), де він працює.

Початковим кваліфікаційним розрядом робітника є другий, найвищим – шостий.  На експериментальному виробництві верстатникам високої кваліфікації може бути привласнений 7 і 8 розряд.

Кожному розрядові відповідає тарифна ставка. Чим виший розряд, тим вона вища. Крім того, заробітна плата  верстатника залежить від умов оплати праці підприємств (організацій). Висококваліфікований робітник отримує значно більшу заробітну плату  за свого менш досвідченого колегу.

Заробіток верстатників у різних регіонах України коливається і може значно відрізнятися від середніх показників.

Найчастіше застосовується погодинно-преміальна, підрядно-преміальна системи оплати праці.

Середній заробіток також залежить від кваліфікаційного розряду і складності виконуваних робіт.

Потреба в хороших автослюсарях постійно збільшується, оскільки постійно збільшується і урізноманітнюється автомобільний парк України.


9. Перспективи працевлаштування

Токар – одна з найбільш відомих і популярних професій. Необхідність у цих фахівцях постійна. У промисловості та сільському господарстві, в медицині і наукових лабораторіях, у космосі і під водою – всюди служать деталі, зроблені умілими руками робітника-токаря. За умови збільшення досвіду роботи і підвищення професіоналізму, виконання робіт вищої складності і точності токар має можливість підвищити кваліфікаційний розряд від другого до шостого. Спеціалісти цієї справи працюють в усіх галузях господарства, на підприємствах різних форм власності. Потреба у цих фахівцях постійна і ймовірність працевлаштування після набуття професії - велика. Ризику безробіття майже немає.

Сьогодні Україна – могутня автомобільна країна з багатомільйонним парком різноманітних типів вантажних, легкових автомобілів та автобусів. Для того, щоб величезний парк автомобілів був справний та ефективно працював, потрібні працівники, котрі слідкують за станом автомобілів, усувають неполадки. Цим займаються автослюсарі, і потреба в них постійно збільшується. Тому імовірність працевлаштування після навчання висока.

Значне зростання кількості транспортних засобів потребує нових сучасних форм технічного обслуговування. До таких форм організації праці належить "Шляхова допомога". Сформовані із кваліфікованих автослюсарів екіпажі (можуть бути і недержавної форми власності) на певних ділянках автомагістралей надають допомогу потерпілим при аварії.

У майбутньому професія збережеться, але в ній відбудуться суттєві зміни. Деякі операції зникнуть, ручна праця зведеться до мінімуму і процес у цілому буде автоматизований.

10. Майстри в/н:

Майстрами виробничого навчання є

Дятел В’ячеслав Вікторович, Вакулюк Петро Петрович, Цимбал Олексій Сергійович.