КЦПТО

euroclub
Охорона праці і безпека життєдіяльності в закладі

Конституцією України твердо проголошено, що «людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю».

Однак з кожним роком, на жаль, зростає кількість факторів, які негативно впливають на безпеку життєдіяльності людини. Біді краще запобігти, ніж боротися з її наслідками. Тому 21.11.2002 р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про охорону праці», який має велике соціально-економічне значення.В ст.1 даного закону визначено, що «охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності».

Головним завданням охорони праці в Державному Навчальному Закладі «Ковельському центрі професійно-технічної освіти» є формування в учасників навчально-виховного процесу, знань і навичок безпечного ведення навчального, виробничого та виховного процесів, відповідального ставлення до збереження життя і здоров’я, як особистого, так і іншого.

В нашому навчальному закладі діє Служба охорони праці, яка створена з метою організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям в процесі навчання та праці. Функціонує кабінет охорони праці основним завданням якого є навчання учнів та працівників з питань охорони праці, пропаганда безпечних та нешкідливих умов праці і позитивного досвіду щодо профілактики аварій, виробничого травматизму, професійних захворювань та травматизму під час навчально-виховного процесу. Також проводиться активна виховна робота щодо безпеки життєдіяльності учнів.

Ми працюємо під гаслом: «Життя людини – найвища цінність!». Великий філософ Авіценна стверджував: «Головним скарбом життя є не землі, що ти їх завоював, не багатства, що їх маєш у скринях... Головним скарбом життя є здоров’я, і, щоб його зберегти, потрібно багато що знати».
БЕРЕЖІТЬ СЕБЕ – ЖИТТЯ ПРЕКРАСНЕ!!!