Ковельський професійний ліцей

euroclub
Практичний психолог
Правила користування бібліотекою

І. Правила користувачів

 1. Право на бібліотечне обслуговування бібліотеки ліцею мають інженерно-педагогічні працівники ліцею, весь обслуговуючий персонал та учні ліцею.
 2. Формами бібліотечного обслуговування є: абонемент, читальний зал, міжбібліотечний абонемент (МБА).
 3. Користувачі бібліотеки мають право отримувати безкоштовну інформацію про склад бібліотечного фонду ліцею, консультаційну допомогу в пошуках джерел інформації. Одержувати підручники та технічну літературу на період навчального року, одержувати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються не обмежуються. Типи і види документів, що видаються лише в читальному залі бібліотекар визначає самостійно.
 4. Користувачі бібліотеки мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані в формулярі. Термін користування документами на прохання користувачів може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.
 5. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки в читальному залі.
 6. Особи, які не працюють в навчальному закладі, мають право користуватися тільки його читальним залом.

 

ІІ. Обов’язки користувачів

 1. Для запису до бібліотеки учень приходить з майстром в/н для того, щоб засвідчити особу, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою підписують зобов’язання їх виконувати й дають відомості для заповнення читацького формуляра.
 2. Користуючись документами з бібліотечного фонду читач повинен дбайливо ставитися до них, при одержанні документів має перевірити їхню кількість пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.
 3. За кожний документ, одержаний на абонементі, користувач розписується в читацькому формулярі. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.
 4. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним чи документом, визначеним бібліотекою рівноцінним.
 5. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою.
 6. Користувачі в бібліотеці мають дотримуватися тиші.
 7. Особи в нетверезому стані до бібліотеки не допускаються.
 8. Палити в бібліотеці не дозволяється.

 

ІІІ. Бібліотека зобов’язана

 1. Інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека
 2. Створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів, дбати про культуру обслуговування користувачів.
 3. Формувати в користувачів потребу в інформації, сприяти підвищенню культури читання.
 4. Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки, виданих користувачам документів.
 5. Ураховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів.